Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (2024)

 • Home →
 • Blog →
 • Noten leren lezen →
 • Noten leren lezen – De G sleutel

Gratis proeflessen piano?

>>> Ja, schrijf me in voor gratis proeflessen piano

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Muzieknoten worden op een notenbalk genoteerd. Een notenbalk bestaat uit 5 horizontale lijntjes.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (1)

De noten worden op of tussen de lijntjes geplaatst. In deze eerste les over noten leren lezen leer je hoe je de noten op zo’n notenbalk moet noteren.

De G sleutel

Voor de piano worden twee verschillende notenbalken gebruikt: één voor de linkerhand en één voor de rechterhand.

Deze worden boven elkaar weergegeven, zoals je in het volgende voorbeeld kunt zien.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (2)

We gaan het nu eerst hebben over de bovenste notenbalk, deze is voor de rechterhand.*

* In sommige (vrij zeldzame) gevallen worden noten op de bovenste notenbalk met de linkerhand gespeeld, of noten op de onderste notenbalk met de rechterhand. Voor ons geldt echter voor nu: de bovenste notenbalk is voor de rechterhand en de onderste voor de linkerhand.

Het symbool voor de G sleutel

De bovenste notenbalk begint met het volgende symbool:

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (3)

Dat is het symbool voor de G sleutel.

De noten op een notenbalk met G sleutel

De notenbalk met een G sleutel is over het algemeen voor noten vanaf de centrale C en hoger (dus aan de rechterkant van de centrale C op het klavier). Je kunt echter ook noten erop weergeven die lager zijn dan de centrale C, dat wordt zelfs vrij regelmatig gedaan.

Maar laten we eerst eens kijken naar de noten die op en tussen de lijntjes van een notenbalk met een G sleutel worden weergegeven.

De noot die op het laagste lijntje wordt weergegeven is een E. Het is de E die een grote terts hoger is dan de centrale C op het klavier.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (4)

De volgende noot is de F die meteen naast de hierboven genoemde E ligt en die tussen de twee onderste lijntjes van de notenbalk ligt.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (5)

Daarna komt de noot G, op de één na onderste lijn van de notenbalk.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (6)

En zo gaan we door. Hiermee kunnen de volgende noten (die allemaal overeenkomen met witte toets-noten) op de notenbalk met een G sleutel weergeven.

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (7)

Er zijn verschillende manieren die je in het begin kunt gebruiken om je de positie te herinneren van de noten op de notenbalk:

 • Het gebogen lijntje van de G sleutel eindigt op de lijn in de notenbalk waar de noot G wordt weergegeven.
 • Voor de noten die op de lijnen van de notenbalk worden weergegeven (die niet die ertussen), kun je bijvoorbeeld het volgende ezelsbruggetje gebruiken:

Eet Groenten Bij De Friet”

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (8)

Of je kunt zelf een zin bedenken, bijvoorbeeld:

Een Grote Beer Die Fietst”

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (9)

Noten die buiten de notenbalk vallen

Ik vermeldde hierboven al: de notenbalk met G sleutel is voor de noten vanaf de centrale C en hoger. Maar hoe valt dit te rijmen met het feit dat de noot op de laagste lijn de E net boven de centrale C is?

We kunnen dit oplossen door extra hulplijnen te trekken.

Eerst de noot D (net onder de E). Dat is makkelijk, we hoeven daarvoor niet eens een hulplijn te trekken:

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (10)

Voor de centrale C is ons eerste hulplijntje noodzakelijk:

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (11)

Gaan we net onder dat hulplijntje zitten, dan kunnen we zelfs lager gaan dan de centrale C. Hier is de noot B die net onder de centrale C zit:

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (12)

En voor de A trekken we gewoon een 2de hulplijntje:

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (13)

Voor lagere noten kunnen we zelfs nog meer hulplijntjes trekken, je kunt er in principe zo veel maken als je zou willen, maar hoe meer van die lijntjes, hoe moeilijker het wordt om snel een noot te kunnen lezen...

Ik zou zeggen dat tot zo’n 3 à 4 hulplijntjes nog redelijk leesbaar is, daarna wordt het echt lastig en kun je beter gebruik maken van de onderste notenbalk, die voor de linkerhand. Die notenbalk heeft geen G sleutel, maar een F sleutel en zullen we in een latere les zien.

OK, zoals je hulplijntjes onder de notenbalk kunt maken, kun je ook extra lijntjes boven de notenbalk gebruiken voor noten hoger dan de F op de bovenste lijn van de notenbalk.

Kun jij zien welke noot hieronder wordt weergegeven?

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (14)

Ik hoop dat je het zelf gevonden hebt...

Zo niet: het is een E!

Dit is nog niet alles

Misschien had je al in de gaten dat nog niet alles is gezegd over de noten op een notenbalk.

 • We hebben nog niet gesproken over de onderste notenbalk, die voor de linkerhand. Dit zal in een latere les gebeuren.
 • De noten die je nu geleerd hebt, zijn alleen maar ‘witte toets-noten’. In een volgende les zal ik uitleggen hoe je noten met een kruis of met een mol kunt weergeven op de notenbalk.

En zoals altijd is het belangrijk om te oefenen met de opgedane kennis, zodat je straks zonder problemen snel notenschrift kunt lezen (zonder dat je daar nog ezelsbruggetjes voor nodig hebt, want daar heb je geen tijd voor als je snel ‘met de muziek mee’ wilt kunnen lezen).

Wil je snel noten leren lezen? De onderstaande oefening zal je daarbij zeker helpen.

Aanbevolen oefening

Plaats noten uit een G sleutel op een pianoklavier

Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (15)

Download ons GRATIS e-book

"De Ultieme Akkoorden Formule Op De Piano"

Verkrijg het gratis e-book en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in:

Gerelateerde berichten
De beste manier om snel beter te worden op de piano – 6 tips voor snelle vorderingen op de pianoNoten leren lezen – ToonsoortNoten leren lezen – MaatsoortNoten leren lezen – De F sleutelNoten leren lezen – Rusten : hele rust, halve rust, kwart rust en meerNoten leren lezen – Nootduur : hele noot, halve noot, kwart noot en meer

  Martin

  Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

  Leave a Reply:

  Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl (2024)

  FAQs

  Noten leren lezen – De G sleutel - PianoWebsite.nl? ›

  Er zijn ook apps die kunnen helpen met het lezen van noten. Deze zijn vooral handig als je wil oefenen met het lezen van noten die buiten de vijf lijnen van een notenbalk vallen. Music Tutor (iOS en Android), ClefTutor (iOS) en Sight Reading Trainer (iOS) zijn voorbeelden van goede apps.

  Welke app kan noten lezen? ›

  Er zijn ook apps die kunnen helpen met het lezen van noten. Deze zijn vooral handig als je wil oefenen met het lezen van noten die buiten de vijf lijnen van een notenbalk vallen. Music Tutor (iOS en Android), ClefTutor (iOS) en Sight Reading Trainer (iOS) zijn voorbeelden van goede apps.

  Kan je zelf noten leren lezen? ›

  Dat kan! Iedereen kan muzieknoten leren lezen: jong, oud, klein of groot. Of je al bekend bent met bepaalde muziektermen of niet. Met een cursus notenleer leer je stap voor stap alles van muzieknoot tot notenbalk.

  Waarom is er verschil in F en G-sleutel? ›

  De G-sleutel is voor hoge tonen. De F-sleutel wordt gebruikt voor lage tonen. De twee puntjes geven aan waar de noot F ligt, namelijk op de lijn tussen de twee puntjes.

  Hoe kun je noten onthouden? ›

  Om de noten goed te onthouden, is er een aantal zinnetjes bedacht. Voor de rechterhand bijvoorbeeld Een Goede Boer Die Fietst: de noten op de vijf lijntjes op de notenbalk van laag naar hoog zijn dus EGBDF. Als je tussen lijntjes wilt weten is FACE handig om te onthouden.

  Welke app kun je gratis boeken lezen? ›

  In de Google Play Store vind je diverse gratis boeken die je kunt lezen met de Google Play Boeken-app voor Android en iPad/iPhone. Met Apple's Books-app download je gratis boeken op de iPad en iPhone. Op Openculture.com vind je Engelstalige digitale boeken. Op Smashwords kunnen auteurs zelf hun eigen boeken publiceren.

  Wat is de beste leer app? ›

  De beste apps om je kind te leren lezen en schrijven
  1. LetterSchool. Met deze app leert je kind op een leuke manier schrijven. ...
  2. Juf Jannie: ik leer letters. ...
  3. Prins Bof en de magie van het leren lezen. ...
  4. Leren lezen met Tracy. ...
  5. Lola's ABC-feest. ...
  6. Kinderen leren schrijven – ABC. ...
  7. Woordjes oefenen. ...
  8. Lola Alfabet Trein.

  Is noten leren lezen moeilijk? ›

  Noten lezen is lang niet zo moeilijk als veel mensen denken. En het is ook prima om eerst, bijvoorbeeld piano, te leren spelen zonder noten om vertrouwd te raken met het instrument. Daarna kan je altijd nog beginnen met noten lezen zodat je de muziekstukken kunt spelen die jij wilt.

  Hoe werkt een G-sleutel? ›

  De g-sleutel stelt een gestileerde letter G voor die de ligging van de eengestreepte g (g') of sol aangeeft op de lijn die door de binnenste krul van de sleutel omvat wordt. Voor lagere stemmen gebruikt men meestal de f-sleutel, fa-sleutel, bekend van pianopartijen, meestal in de onderste balk.

  Hoe lees je de C sleutel? ›

  De C-sleutel is de enige sleutel die kan verschuiven op de notenbalk. Als het midden van de sleutel gelijk ligt met de middelste lijn, is het een altsleutel (vernoemd naar de altviool, niet naar de stemsoort alt). Ligt het midden een lijn hoger, dan is het een tenorsleutel (gebruikt door fa*got, cello en trombone).

  Waarom heet de G-sleutel zo? ›

  Waar komt de G-sleutel vandaan? Het teken voor de G-sleutel heeft zich ontwikkeld uit de letter G. De 'buik' van de G omcirkelt de tweede lijn waarop de toon g genoteerd is. In oude handschriften komen verschillende grafische varianten van de G-sleutel voor.

  Wat is de hoogste noot muziek? ›

  De langste notenduur die in onze tijd in het algemeen gebruikt wordt is de hele noot. Vaak wordt daar een waarde van vier tellen aan toegekend als de teleenheid de kwartnoot is. In vroeger eeuwen hebben nog langere notenwaarden dan de hele noot bestaan. Een oude naam voor de hele noot is de semibrevis.

  Wat is een andere naam voor de G-sleutel? ›

  Met vioolsleutel of solsleutel duidt men de g-sleutel aan geplaatst op de tweede lijn van de (vijflijnige) notenbalk.

  Welke noten goed voor geheugen? ›

  1. Een handje walnoten per dag betert je geheugen. Er is recent op de Amerikaanse universiteit UCLA onderzoek geweest naar de positieve effecten van walnoten op je geheugen, en de resultaten hiervan waren opvallend positief.

  Hoe lees je een bas sleutel? ›

  Met bassleutel duidt men de f-sleutel aan geplaatst op de vierde lijn van de (vijflijnige) notenbalk. De bassleutel geeft aan dat een noot op deze lijn de stamtoon f uit het klein-octaaf, een kwint onder de centrale C, voorstelt. De sleutel is genoemd naar de zangstem bas, die deze sleutel hanteert.

  Waarom heeft de pianist telkens 2 notenbalken? ›

  Verschillende notenbalken onder elkaar

  Zo kan het ook voorkomen dat je een balk voor de linker- en rechterhand hebt. Deze twee balken zijn met de maatstrepen aan elkaar verbonden zodat je weet dat ze bij elkaar horen.

  Welke app kan tekst lezen? ›

  De Office Lens app kan gebruikt worden bij het lezen van teksten of bij het studeren. Met de app kun je een foto maken van een whiteboard, document, visite kaartje of zelf een foto maken waar tekst op staat. Deze kun je dan laten voorlezen door de app of laten opslaan in de Cloud.

  Hoe lees ik een notenbalk? ›

  De notenbalk

  Een notenbalk bestaat uit 5 horizontale lijnen met 4 witruimtes tussen de lijnen. Noten lees je van links naar rechts. De noten kunnen op een lijn, tussen de lijnen (in de witruimte) of helemaal boven de bovenste lijn of onder de onderste lijn staan.

  Wat kost Songbook Pro? ›

  Pricing. The pricing varies depending on your currency, but is approximately $6.99 USD.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jonah Leffler

  Last Updated:

  Views: 5802

  Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jonah Leffler

  Birthday: 1997-10-27

  Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

  Phone: +2611128251586

  Job: Mining Supervisor

  Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

  Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.